Пролисок


Ссылки для родителей [7]

Дітям-інвалідам :
1) Для дітей-інвалідів відповідно до норм законодавства передбачено такі пільги: безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім метрополітену і таксі), а також усіма видами приміського транспорту, а для дітей-інвалідів по зору або з ураженням опорно-рухового апарату - І в метрополітені; 

2) 50%-ва знижка вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня до 15 травня (ця пільга поширюється на осіб, які супроводжують дітей-інвалідів під час поїздки, але не більш ніж на одного супроводжувача);

3) Безплатне забезпечення санаторно-курорт ним лікуванням за чергою в міру надходження путівок відповідно до медичного висновку (через органи Міністерства охорони здоров'я або інші регіональні органи, визначені місцевими органами влади, при закупівлі путівок за кошти місцевих бюджетів);

4) Безплатне або пільгове надання послуг із соціально-побутового і медичного обслуговування, забезпечення технічними та іншими засобами (протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами пересування тощо) за на явності відповідного медичного висновку;

5) Безплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування.

Обдаровані діти-інваліди мають право на безплатне навчання музики, образотворчого, художньо-прикладного мистецтва в загальних навчальних закладах або спеціальних позашкільних на-вчальних .закладах. Сім'ям, які виховують дитину-інваліда, за потреби поліпшити житлові умови надається житлове приміщення. Одному з батьків дитини-інваліда може бути надано один додатковий вихідний День на місяць за рахунок власних коштів підприємства на підставі ст. 9-10 КЗпП України.

Одному з працюючих батьків передбачено пільгу щодо сплати прибуткового податку. Під час роботи матір дитини-інваліда без її згоди не можна залучати до надурочних робіт або направляти у відрядження, також забороняється тимчасово переводити її на іншу роботу. На підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дитину-інваліда, може встановлюватись за рахунок власних коштів скорочена тривалість робочого часу.

На прохання жінки, яка має дитину-інваліда, у тому числі таку, що перебуває під її опікою, власник або уповноважений ним орган (під час прийняття на роботу і згодом) зобов'язаний установлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цьому разі проводиться пропорційно відпрацьованому часу або за-лежно від виробітку. Робота в умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Мати дитини-інваліда має право на щорічне надання додаткової оплачуваної відпустки тривалістю сім календарних днів без урахування святкових та неробочих. Щорічна відпустка надається їй за бажанням у зручний для неї час. Крім того, вона має право за бажанням (надається обов'язково) на відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до 14 календарних днів щороку.

Також слід зауважити, що мати, яка народила та виховала до шестирічного віку інваліда з дитинства, матиме право на достроковий вихід на пенсію, але не раніше ніж за п'ять років до досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу. Час догляду за дитиною-інвалідом зараховується до стажу роботи, що може впли-нути на розмір пенсії.

Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі захворювання матері або іншої особи, яка доглядає за дитиною-інвалідом, надається застрахованій особі, яка доглядає за дитиною, з першого дня на весь період захворювання в порядку та розмірах, установлених Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похован-ням».

Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка виховує дитину-інваліда, надається на весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад) за наявності медичного висновку про потребу стороннього догляду за нею.

Пільг з оплати за користування житлом та комунальними послугами дітям-інвалідам, а також їхнім батькам чинним законодавством не передбачено, але органи місцевого самоврядування можуть надавати додаткові пільги малозабезпеченим верствам населення за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Ссылки для родителей | Переходов: 231 | Дата: 14.07.2019

Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) – це установа, яка створена з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших навчальних закладах, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткові послуги та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

За допомогою порталу інклюзивної освіти батьки можуть:

  • подати заяву до інклюзивно-ресурсного центру, не виходячи з дому;
  • отримати запрошення на проходження комплексного оцінювання (адреса, дата, час);
  • зберігати заяву та висновок в електронному вигляді;
  • організація проведення комплексної оцінки.

Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить психолог центру, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів:

  • документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;
  • свідоцтва про народження дитини;
    індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);
  • форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ,
  • у разі потреби — довідки від психіатра.

Інструктивно-методичні матеріали для батьків

Інструктивно-методичні матеріали для закладів освіти

 

Ссылки для родителей | Переходов: 241 | Дата: 14.07.2019

Інклюзія – це процес збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі, у тому числі людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (люди похилого віку, вагітні жінки, тощо). З метою втілення принципів інклюзивності та захисту прав осіб з інвалідністю 13 грудня 2006 року Генеральною Асамблеєю ООН було прийнято Конвенцію про права осіб з інвалідністю, яку підписали та ратифікували майже всі країни світу, у тому числі й Україна. Виконання та дотримання норм цієї Конвенції від Кабінету Міністрів України контролює Урядовий  уповноважений з прав осіб з інвалідністю Раїса Панасюк.

У цьому розділі ви можете знайти посилання на текст самої Конвенції  та інші законодавчі акти, котрі гарантують її виконання в нашій Державі, а також Стратегію Ради Європи про права осіб з інвалідністю на 2017-2023 роки (документ

 

). Разом з тим тут будуть розміщуватись матеріали, пов’язані з доступністю  (архітектурною, інформаційною, транспортною, доступністю послуг) для маломобільних груп населення. 

 

Документи:

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706 «Про затвердження Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1073-р Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 612 Про внесення змін до Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року

ПОРАДНИК щодо створення доступного середовища для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення

Ссылки для родителей | Переходов: 240 | Дата: 13.07.2019

Раннє втручання надає свої послуги насамперед дітям перших років життя, оскільки раннє виявлення біологічних та соціальних факторів ризику щодо порушення розвитку дитини дає можливість своєчасно почати інтенсивну допомогу у ранньому віці, коли розвиток дитини особливо піддається впливу і є можливість попередити ускладнення неповносправності в функціонуванні сім`ї, так і в фізичному та психосоціальному розвитку дитини.

Ссылки для родителей | Переходов: 220 | Дата: 08.07.2019

Про владу
  Мій Уряд
  Історія державної влади
  Екскурсія Будинком Уряду
  Моя Україна
  Школа громадянської освіти
Конституція України

Ссылки для родителей | Переходов: 265 | Дата: 07.07.2019

Допомога людям з інвалідністю
На базі Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснюється навчально-методичне, діагностично-експертне, консультативне, інформаційне, психологічне забезпечення соціальної роботи з дітьми та молоддю з інвалідністю (та їх сім’ями) в мережі ЦСССДМ м. Києва та закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями районів м. Києва.

Адреса: вул. Олександра Довженка, 2, каб.14, (044) 456-11-28

Спеціаліст, відповідальний за напрям роботи – методист відділу методичного забезпечення соціальної роботи Остролуцька Лариса Іванівна (прийом за попереднім записом за телефоном).

В 2019 році реалізується соціальний захід «Методичне забезпечення соціально-психологічної реабілітації (абілітації) дітей, молоді з інвалідністю та їх сімей «Методичний центр «Незалежне життя» в рамках міської цільової програми «Діти. Сім’я. Столиця» в КМЦСССДМ реалізується з 2018 року.

Мета заходу: відпрацювання технологій впровадження ідеології незалежного життя та нормалізації сімей осіб з інвалідністю в діяльність мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та громадських організацій міста Києва

В рамках заходу:

Проведення щомісяця (в рамках дії програми) диспут-клубу з науковцями, навчань для спеціалістів мережі, громадського активу батьків з актуальних проблем соціально-психологічної реабілітації дітей та сімей з інвалідністю «Незалежне життя».

Проведення дебрифінгів з батьками дітей з інвалідністю, навчальних і просвітницьких програм з виховання та реабілітації дітей та молоді з інвалідністю, соціалізації і інтеграції в суспільство.

Проведення семінарів, клубних зустрічей з розвитку навичок незалежного життя і соціалізації серед студентів з інвалідністю та молодіжного активу.

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів для громади міста про переваги людей та суспільства в досягненні незалежності для людей з інвалідністю, ролі громадянських прав і створення умов на рівні громади для незалежного життя, підготовка методичних рекомендацій.

Для батьків, які виховують дітей та молодь з інвалідністю – щовівторка з 18.00 проводиться «Школа батьків з правової обізнаності» з шести тем:

ТЕМА 1. Як вплине Конвенція про права осіб з інвалідністю на якість життя моєї дитини? Я, інвалідність і права моєї дитини.

ТЕМА 2. Соціальний захист осіб з інвалідністю в Україні.

ТЕМА 3. Як отримати реабілітаційні послуги?

ТЕМА 4. Забезпечення права на освіту для всіх дітей. 

ТЕМА 5. Як я можу вплинути на виконання прав і забезпечення гідності моєї дитини правовим шляхом?

ТЕМА: 6. Де знайти правову допомогу?

Ссылки для родителей | Переходов: 253 | Дата: 07.07.2019

Електронні послуги - це просто
Портал електронних послуг міста Києва забезпечує єдину точку доступу до інформаційно-довідкових ресурсів для отримання повної інформації по електронним послугам Києва, які реалізують технології віддаленого обслуговування населення через «особистий кабінет». Електронні послуги це послуги, що можуть надаватися через інформаційно-телекомунікаційну систему. На сайті є можливість сплатити комунальні послуги, замовити технічні засоби реабілітації, записатися на лікувально-консультативну комісію в Центр реабілітації дітей та багато чого Онлайн.

Ссылки для родителей | Переходов: 220 | Дата: 07.07.2019