Общественная организация инвалидов "Родына": (044) 497-17-05
Главная » 2017 » Август » 8 » Итоговая резолюция общественных консультаций "Механизмы определения потребностей населения г. Киева в социальных услугах"
13:00
Итоговая резолюция общественных консультаций "Механизмы определения потребностей населения г. Киева в социальных услугах"

Общественная органнизация инвалидов "Родына" во второй половине июня этого года выступила инициатором проведения общественных слушаний "Механизмы определения потребностей населения г. Киева в социальных услугах". Мы пригласили все заинтересованные стороны за один стол, чтобы положить начало диалогу между столичными общественниками и властью для создания предпосылок внедрения в Киеве механизмов социального заказа и социальных услуг. Ниже мы публикуем резолюцию совещания.

 

Верховна Рада України

Парламентський Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю


Міністерство соціальної політики України

Управління у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг Міністерства соціальної політики


Київська міська державна адміністрація

Департамент соціальної політики м. Києва


Районні у м. Києві державні адміністрації


Резолюція

за результатами проведення наради з громадськістю «Громадські консультації: Механізми визначення потреб населення м. Києва у соціальних послугах»

 

21 червня 2017 р. у м. Києві було проведено нараду з громадськістю: «Громадські консультації: Механізми визначення потреб населення м. Києва у соціальних послугах», в якій взяли участь представники 24 організацій, а також самі отримувачі послуг.

Під час наради з громадськістю представники влади м. Києва, профільних районних управлінь, державних і недержавних організацій, які працюють у сфері надання соціальних послуг, та бенефіціари послуг обговорили питання визначення потреб населення міста у соціальних послугах та проаналізувати пропозиції від ключових зацікавлених сторін.

Метою наради було налагодити діалог між громадськістю м. Києва та КМДА та розробити пропозиції щодо оптимізації механізму оцінки потреб населення у соціальних послугах. Нарада з громадськістю відбувалася за ініціативи Громадської організації інвалідів «Родина» в рамках реалізації проекту «Батьки дітей з інвалідністю за соціальні послуги на рівні громади м. Києва та впровадження механізму соціального замовлення в м. Києві», за підтримки Інституту лідерства та управління УКУ та Фонду Чарльза Стюарта Мотта. Партнерами в організації та проведенні заходу виступили Міжнародна громадська організація «Міжнародний центр розвитку і лідерства», Спілка Самаритян України Київське Об'єднання, Реанімаційний пакет реформ Київ - РПР Київ, Альянс «Україна без сиріт».

В ході обговорення було проаналізовано особливості комунікації ключових зацікавлених сторін у процесі визначення потреб населення у соціальних послуг та визначено такі ключові проблеми й недоліки наявного механізму визначення потреб населення у соціальних послугах.

- Порушення строків надання, чи взагалі ненадання відповіді органами соціального захисту та комунальними закладами, які надають соціальні послуги, на запити потенційних отримувачів соціальних послуг, недержавних надавачів соціальних послуг.
- Категорійний підхід у визначенні потенційних клієнтів, які мають право отримувати послуги в залежності від свого статусу, а не від ступеню складності життєвої ситуації, обмежує доступ осіб до отримання соціальних послуг. Відтак послуги можуть отримувати представники певних груп населення – категорій, щодо яких застосовується ключовий критерій – приналежність до певної групи населення: особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, самотні і непрацездатні громадяни тощо.
- Наявність складних життєвих обставин, як умова надання послуг, не дає можливості попередити погіршення ситуації і надавати послуги з підтримки осіб та сімей, які намагаються самостійно справлятися із складними життєвими обставинами. Відтак соціальні послуги спрямовані лише на ситуації нездатності людини справлятися із життєвими труднощами.
- Низька поінформованість та недостатня обізнаність потенційних отримувачів послуг щодо можливостей отримання соціальних послуг в державних чи недержавних організаціях.
- Низька ініціативність місцевих органів виконавчої влади у комунікації та співпраці з недержавними організаціями.
- Відсутність системної ініціативи від місцевих органів виконавчої влади щодо якісного визначення потреб потенційних отримувачів послуг, відповідно до того, як це зазначено у законодавстві, а отже не ведеться системна планомірна робота із задоволення потреб населення у соціальних послугах.
- Існують групи потенційних отримувачів послуг, які не потрапляють в поле зору надавачів без їх активного пошуку, і чиї потреби не вивчають і не враховують.
- Відсутність можливості отримувати в рамках гарантованих державою обсягів послуги в тих організаціях, які отримувач самостійно вибрав би.
- Комунікація між державними і недержавними надавачами послуг є неякісною, оскільки останні не застосовують інструмент оцінки потреб.
- Місцеві органи виконавчої влади не проводять оцінки наявних ресурсів як державних, так і недержавних надавачів послуг. Наприклад, місцева влада не розвиває потенціал закладів та установ комунальної власності і має завищені очікування щодо їх діяльності.
- Непрозорість у діяльності недержавних організацій та недотримання стандартів роботи підриває довіру державних установ/закладів.
- Відсутність системи моніторингу/контролю якості надання соціальних послуг.
- Низька активність недержавних надавачів у інформуванні населення про себе і свої послуги.
- Нерозуміння механізмів підпорядкування, змісту діяльності та меж відповідальності різних суб’єктів сфери надання соціальних послуг.
- Недержавні організації слабо обізнані у чинних нормативно-правових документах, процедурах тощо.
- Недержавні організації не заявляють у встановленій формі про себе і про послуги відповідно, державні партнери не володіють інформацією і не можуть переадресувати клієнта до недержавних надавачів.
- Нерівність умов в розподілі бюджетного фінансування надання соціальних послуг між недержавними надавачами соціальних послуг та комунальними закладами і установами. Створення і фінансування комунальних закладів/установ не вимагає обґрунтування на основі визначення потреб, на відміну від конкурсних процедур для громадських організацій.
- Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) визначає потреби населення на основі кількісних показників індивідуальних оцінок потреб клієнтів, отже непроведення оцінки недержавними надавачами та ненадання інформації про виявлені потреби призводить до відсутності повноти інформації про існуючі потреби.
- Відсутність міжсекторальної взаємодії між органами виконавчої влади, такими як:  комунальні закладами та установами охорони здоров’я, закладами освіти, службами у справах сім’ї, дітей та молоді  тощо – задля  об’єднання зусиль у процесі визначення потреб населення у соціальних послугах.
- Не існує чіткого, постійно діючого механізму комунікації між місцевими органами виконавчої влади, комунальними установами та закладами, а також недержавними надавачами послуг, а лише епізодична взаємодія щодо забезпечення адресного надання соціальних послуг.
- Недосконалість критеріїв визначення пріоритетності у організації надання соціальних послуг (зокрема, те, що цей процес базується на обрахунку приросту чисельності отримувачів послуги у плановому періоді у порівнянні зі звітним періодом) призводить до ускладнення планування закупівлі послуг у недержавних надавачів.

Були висловлені наступні пропозиції від ключових зацікавлених сторін – державних та недержавних сервісних організацій, а також потенційних отримувачів соціальних послуг – щодо вдосконалення механізму оцінки потреб населення у соціальних послугах:

- Збільшення участі отримувачів послуг у визначенні потреби в соціальних послугах, у формуванні запиту на соціальне замовлення, у оцінці якості соціальних послуг та адвокація інтересів потенційних отримувачів соціальних послуг на рівні громади.
- Активне залучення недержавних надавачів соціальних послуг до задоволення потреб населення у соціальних послугах.
- Створення консолідованого, доступного інформаційного ресурсу та каналів інформування про соціальні послуги (у вигляді сайту, телефонної лінії наприклад, на базі 1551, єдиного вікна, «мобільного відкритого вікна»,  аутріч-роботи, можливо, інтеграція в інформаційні ресурси і простір центрів надання адміністративних послуг.
- Надання недержавними надавачами інформації про себе та свої послуги для розміщення на наявних веб-ресурсах державних надавачів місцевих органів виконавчої влади, сайті Київської міської державної адміністрації, сайті Департаменту соціальної політики м. Києва, сайтах районних у м. Києві державних адміністрацій тощо.
- Проведення циклу спільних тренінгів для представників місцевих органів виконавчої влади, дотичних до надання соціальних послуг, комунальних та недержавних надавачів соціальних послуг з метою обміну досвідом щодо визначення потреб населення в соціальних послугах, проведення індивідуальної оцінки при наданні соціальних послуг.
- Підвищення прозорості створення соціальних паспортів територіальних одиниць.
- Формування єдиного для всіх надавачів соціальних послуг понятійного та нормативного поля (стандарти та вимоги щодо надання послуг, кодекс професійної етики).
- Обов'язкове введення до штату структурних підрозділів з питань соціального захисту населення спеціалістів відповідальних за організацію надання соціальних послуг.
- Напрацювання державною владою пропозицій щодо внесення змін до порядку визначення потреб населення.
- Недержавним надавачам соціальних послуг доступні форми документації, що відповідають вимогам державної влади та рекомендовані для використання.
- Створити механізм постійної комунікації всіх суб’єктів сфери соціальних послуг, наприклад, у вигляді «форуму», регулярних зустрічей.
- Регулярна соціальна реклама про соціальні послуги та організації, що їх надають.
- Провести ряд робочих зустрічей із залучення зацікавлених сторін з питань напрацювання пропозиції щодо внесення змін і доповнень до наказу Міністерства  соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 «Про Порядок визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах» з метою підвищення якості забезпечення потреб населення у соціальних послугах

За результатами наради було сформульовано наступні рекомендації кожній із зацікавлених сторін:

1. Парламентський Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення; Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю – Пришвидшити обговорення у другому читанні проекту Закону України №4607 «Про соціальні послуги» від 06 травня 2016 року та винести його на розгляд сьомої сесії Верховної Ради України.

2. Міністерство соціальної політики України – Внести зміни в наказ Міністерства  соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 «Про Порядок визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах», а саме в частині удосконалення процедури визначення потреб у соціальних послугах та встановлення чітких критеріїв визначення пріоритетності в наданні соціальних послуг при організації їх закупівлі. Забезпечити проведення протягом четвертого кварталу 2017 року спільного навчання з визначення потреб населення у соціальних послугах представників громадського сектору-надавачів соціальних послуг та представників органів місцевого самоврядування, відповідальних за визначення потреб у соціальних послугах у м. Києві.

3. Департамент соціальної політики КМДА:

3.1. Винести на розгляд сесії Київської міської ради питання про призначення у районних управліннях праці та соціального захисту населення посадових осіб, відповідальних за визначення потреб населення у соціальних послугах і організацію їх надання. З метою уникнення конфлікту інтересів та збереження об’єктивності прийняття рішень, наполягаємо на тому, що ці особи не мають бути представниками надавачів соціальних послуг.

3.2. Сформувати базу надавачів соціальних послуг м. Києва відповідно до затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 року № 1039 критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.

3.3. Ініціювати створення у серпні–вересні 2017 року робочої групи з розробки проекту Міської цільової програми  «Соціальні послуги на рівні громади м. Києва» або внесення змін в наявні Міські цільові програми «Соціальне партнерство» та «Турбота. На зустріч киянам» задля  впровадження у м. Києві прозорих дієвих механізмів реалізації закупівлі послуг, в тому числі у недержавних надавачів соціальних послуг відповідно до напрацьованих Міністерством соціальної політики нормативно-правових актів. Таке рішення є передумовою для переходу від фінансування закладів до фінансування послуг, що зазначено у Національній стратегії у сфері прав людини, затвердженій Указом Президента України від 25 серпня 2015 року №501, та Плані дій з її реалізації на період до 2020 року.

4. Районні управління праці та соціального захисту м. Києва – Почати формувати районні бази надавачів соціальних послуг та висвітлювати інформацію про них на сайтах районних державних адміністрацій, інформувати населення про соціальні послуги, забезпечити доступність до соціальних послуг кожному, хто їх потребує, та ретельно подавати відомості про потреби у соціальних послугах населення до Департаменту соціальної політики КМДА щороку.

5. Громадські організації–учасниці наради – Задля подолання недоліків комунікації між представниками державних і недержавних надавачів послуг, отримувачів послуг і представниками державної влади та органів місцевого самоврядування, відповідно до результатів проведення громадських консультацій, розробити план втілення запропонованих рішень та діяти згідно цього плану.

6. Департаменту соціальної політики КМДА та організаціям-учасницям робочої групи (див. п. 3.3) – Долучити отримувачів послуг до діяльності робочої групи з розробки проекту рішення щодо впровадження прозорих дієвих механізмів закупівлі послуг для покриття потреб населення у соціальних послугах.


Від імені учасників наради Голова правління ГОІ "Родина" Самсонова Лариса


Учасники наради, представники:

Міністерства соціальної політики України

Управління у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг Міністерства соціальної політики

Київської міської державної адміністрації

Департаменту соціальної політики м. Києва

Київського міського територіального центру соціального обслуговування

Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю

Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Управління праці та соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Управління праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації

Голосіївського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Дарницького районного у місті Києві Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Печерського районного у м. Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Святошинського районного у м. Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Солом’янського районного у м. Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва

Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району міста Києва

Благодійного фонду «ССС»

БО «100 відсотків життя»

БО «БФ «РОКАДА»

БО «МБФ «Крок назустріч»

ВБО «Даун Синдром»

ВБО «Конвіктус Україна»

Громадської організації Спілка Самаритян України Київське Об'єднання

МБО «Посланець Миру»

ГОІ РОДИНА

МГО «Міжнародний центр розвитку і лідерства»

Група РПР-Київ

Категория: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ OOИ | Просмотров: 3136 | Добавил: rodyna | Теги: соціальні послуги, социальные услуги, соціальне замовлення, социальный заказ Рейтинг:
0.0/5 из 0
avatar

Форма входа

Опрос

Достаточно ли Вы информированы о возможностях социальных услуг, как социальной помощи людям?
Всего ответов: 21

Лайкни :)

Центр Родына

Нравится

Кнопки и банеры

Кнопка нашего сайта

Реабилитационный центр Родына г.Киев

Горизонтальный банер

Вы можете нам помочь
разместив этот банер
ГЛАВНАЯ | О НАС | КОНТАКТЫ | НОВОСТИ | КОМАНДА | ПАРТНЕРЫ | СТАТЬИ | ФОТО | ВИДЕО | БЛАГОДАРНОСТИ | РОДИТЕЛЯМ | НАШИ ДЕТИ | ВЫПУСКНИКИ